ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการ
bulletบทคัดย่อทางวิชาการ
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletSitemap
bulletContact us
Facebook
Abstract submission ICS 2022

Free paper presentation (abstract submission)

สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และ ศัลยแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม 

2022 Annual Scientific Congress of

the International College of Surgeons, Thailand Section (onsite) 

 

21-22 พฤศจิกายน 2565

 

เปิดรับลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย (abstract submission) ในการประชุมวิชาการ 2022 Annual Scientific Congress of the International College of Surgeons, Thailand Section .แม่ฟ้าหลวง .เชียงราย (onsite oral presentation) แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

มีการประกวดให้รางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงาน ทั้งแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

รางวัลที่ 1: 10,000 บาท / รางวัลที่ 2: 5,000 บาท / รางวัลที่ 3: 3,000 บาท

 

 

Deadline abstract submission: 6 พฤศจิกายน 2565

 

Link for submission: https://forms.gle/nKsG9skemJ7rsqet6

Please read the instructions

1) Guideline for abstract submission

  • All abstracts must be submitted via the icsthai.org website ONLY via link here https://forms.gle/nKsG9skemJ7rsqet6
  • Abstracts should be writen in English and not exceed 350 words. No graphs and images are allowed. (Within 1 page of A4 by Microsoft Word) under ICS 2022 template (download template of document file for submission here: https://drive.google.com/drive/folders/1D1svE2ytdZkwoiBMpPsE-l8Avgon6EkG?usp=sharing)
  • It is the authors’ responsibility to review the submissions and correct them. Please proofread your abstract before completing your submission.
  • Please note that your submission must be completed before the submission deadline.
  • A confirmation of the abstract presentation will be sent to the your e-mail. Therefore, please submit the right contact details of the presenting author in registration form
  • The acceptance of abstracts will be notified by e-mail to the presenting author in early August.
  • If online submission is not available, please contact the Congress Secretariat at tukky_ics@hotmail.com or telephone No. (+66) 094-453-2514 

 

2) Guideline for free paper presentation

- รูปแบบการนำเสนอผลงาน: Onsite Oral Presentation ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมย่อย อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
ข้อกำหนดสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
   
1) ส่ง บทคัดย่อ (abstract) ในรูปแบบ Microsoft Word file (.doc) 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ template ของสมาคมฯ download template ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1D1svE2ytdZkwoiBMpPsE-l8Avgon6EkG?usp=sharing และพร้อมลงหลักฐานการลงทะเบียนชำระเงินโดย upload file ทาง Google form: https://forms.gle/nKsG9skemJ7rsqet6
 
2) กำหนดส่งผลงาน บทคัดย่อ (abstract) ภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 
3) กำหนดการนำเสนอผลงาน onsite ผ่าน Microsoft powerpoint (.ppt) ใช้เวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 8 นาที และซักถาม 2 นาที ต่อ 1 งานวิจัย โดยใช้ template ของสมาคมฯ download template ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1D1svE2ytdZkwoiBMpPsE-l8Avgon6EkG?usp=sharing

หมายเหตุ
 
**ผู้ที่เสนอผลงานวิจัยต้องลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ "2022 Annual Scientific congress of the ICS, Thailand Section" ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ของสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม https://forms.gle/fScH3pdfxs9TVczc6 
 
(ชำระค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์  ชื่อบัญชี "สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 041-0-02071-0 หรือ เช็คสั่งจ่าย "สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ค่าลงทะเบียน: พยาบาล / นักวิชาการสาธารณสุข / บุคลากรทางการแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน (ศัลยกรรม) 1,000 บาท และ ศัลยแพทย์ และ แพทย์ทุกสาขา 1,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)
 
**สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปการนำเสนองานวิจัยในงานประชุม ICS 2022 รับรองโดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
โดยรับผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางศัลยกรรม ในรูปแบบ ทั้ง Observational study, Clincial trial Systematic review & Meta-analysis ตามเกณฑ์ของ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) แผนงานฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และศัลยศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย ศึกษาเกณฑ์เพิ่มเติมในแต่ละสาขาได้ที่ https://www.rcst.or.th/th/training-courses/ 
- ในส่วนของ case report และงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ของ มคว.๑ ของสาขา ผู้นำเสนอจะไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ได้ 

สำหรับ การสำรองห้องพัก ผ่านทางสมาคมฯ หรือ สอบถามเพิ่มเติมในการนำเสนอผลงานวิจัยหรือเรื่องอื่น ๆ กรุณาติดต่อ คุณ สุทัศรา ดีดวงพันธ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 094-453-2514, E-mail: tukky_ics@hotmail.com URL: http://www.icsthai.org

 

download กำหนดการงานประชุมฉบับเต็มได้ที่ http://www.icsthai.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147640238 และ https://drive.google.com/file/d/183TZV2qi8alq2qkuX4yIj0A68p2Gq2Pz/view?usp=sharing
 
download template for abstract submission & slide presentation 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 โทรสาร 0-2716-5957 e-mail: icsthailandsection@gmail.com