ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
bulletส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการ
bulletบทคัดย่อทางวิชาการ
dot
Group Menu
dot
bulletHome
bulletSitemap
bulletContact us
Facebook
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

International College of Surgeons, Thailand Section under the Royal Patronage of His Majesty the King

(ICS Thailand Section)

 

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Announcement)
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ICS Thailand) 

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุม ในโครงการ “ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน”

Annual scientific congress of the Thammasat University Surgery 2024 inconjunction with the International College of Surgeons (ICS)

วันที่ 20-21 มีนาคม 2567 

VENUE: ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)

รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

http://www.icsthai.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147660779

 

 

**Free paper presentation (abstract submission)** ในงานประชุม ICS 2024 ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และ ศัลยแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วม (onsite) โดย คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ รับรองโดย อนุกรรมการฝีกอบรมและสอบความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) "สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป"

 

 
 
 
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ ICS Thailand section วาระ 2567-2568
 
 
คณะกรรมการบริหาร ICS ร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
โดย ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมฯ, รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล และ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน  จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
 
 
 
 

ภาพงานประชุมวิชาการ และ สาธิตการผ่าตัด ในโครงการ ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน Good Surgical Patients Care โดย รพ.มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดย นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล  นายกสำรอง สมาคม ICS Thailand, .ดร.นพ.กวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน์ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน  จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ จาก รพ.ราชวิถี, รศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, อ.นพ.สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นพ.เอกรัชน์  แก่นลา  จาก รพ.กาฬสินธุ์ และเจ้าภาพการจัดงาน พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการ รพ.มุกดาหาร, พญ.พัชราวดี ศรีดาพันธ์ รองผู้อำนวยการ รพ.มุกดาหาร และ นพ.พจน์ ลาภะสัมปันโน ประธานการจัดงานและผู้ดำเนินรายการ รพ.มุกดาหาร

 

 

                      

 

 

 

 

 

รพ.มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี  2566

 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566  ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น อาคารมโนรมย์  รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

รายละเอียด http://www.icsthai.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147655044

ลงทะเบียนร่วมงาน "ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน" คุณ สุทัศรา ดีดวงพันธ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310  โทรศัพท์ 094-453-2514 e-mail: tukky_ics@hotmail.com URL: http://www.icsthai.org  

 

 

 
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีส่วนร่วมในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ของโรงพยาบาลราชวิถี  ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566  จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการคัดกรองประมาณ 400 คน  
โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่เดินทางไปร่วมในครั้งนี้ได้แก่ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมฯ, นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล นายกสำรอง, ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน เลขาธิการ และแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลศิริราช พญ.พัชรวรรณ มักประเสริฐ,พญ.อรณิช วิสุทธิ์จินดาภรณ์ สมาคมฯ ขอขอบคุณบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้
 
        
 
Welcome Dinner ต้อนรับ Dr.Kwan Aij-lie (關皚麗), President of the World International College of Surgeons (ICS) โดย ICS Thailand Section Commitees
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
 by CS Thailand session commitees
Prof. Thavatchi Akaraviput (President of ICS Thailand section, Lt.Gen. Emer.Prof. Nopadol Wora-urai (Advisory Board), Prof. Sukij Panpimanmas (Advisory Board), Prof. Pornprom Muangman (Secretary eneral), Saritphat  Orrapin (Board commmitee), Kusuma Chinarunchai (Academic commitee)
 
 
 
 
 
 
2022 Annual Scientific Congress of the ICS, Thailand Section
(รายละเอียดเพิ่มเติม > click ที่รูปภาพโปสเตอร์)
 
 
more information for 2022 Annual Scientific Congress of the ICS, Thailand
 
โครงการ "ศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน 2565"  
(รายละเอียดเพิ่มเติม > click ที่รูปภาพโปสเตอร์)
 
 
 
 RCST 2022
 
 
 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 6 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5957, 0-2716-6661-4 ต่อ 6040 โทรสาร 0-2716-5957 e-mail: icsthailandsection@gmail.com